CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geochemical modelling of groundwater chemistry in the vicinity of a repository for spent nuclear fuel

Irene Lundén (Institutionen för kärnkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-668-1.- 76 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: bentonite, groundwater, uranium, neptunium, PHREEQE, DISSOL, clay, rock, speciation, geochemical calculations, standard portland cement, spent nuclear fuel, Eh, pHDenna post skapades 2013-05-02. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176410

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 846