CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Force distributions in the human shoulder

Dan Karlsson (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-704-1.- 22 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: biomechanical shoulder model, muscular synergism, shoulder muscels, glenohumeral joint, shoulder jointDenna post skapades 2013-05-02. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Medicinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 855