CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluid-conveying beams in transverse vibration

Jan Henrik Sällström (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-692-4.- 15 s. ; s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: transverse linear beam vibration, axially moving materials, Rayleigh-Timoshenko theory, Euler-Bernoulli theory, exact and polynominal finite elements, taut strings, rigid bodies, ambient medium, plug flow, prescribed loads, support accelerations, stationary and transient vibration, divergence and flutter instability, complex modal synthesis, stability optimization, sensitivity analysisDenna post skapades 2013-05-02. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176400

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 856