CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Failure mechanisms in continuous fiber systems

Jonas Neumeister (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-670-3.- 12 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: creep rupture, fiber bundle, damage, incubation time, failure propagation time, brittle matrix composite, fiber fragmentation, stress recovery, volume dependence, tensile and flexural strength, bundle pullout, representative volume elementDenna post skapades 2013-05-02. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 838