CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Normalization by evaluation for typed lambda calculus with coproducts

Thorsten Altenkirch ; Peter Dybjer (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik) ; Martin Hofmann ; Philip Scott
Proceedings of 16th Annual Symposium on Logic in Computer Science (1043-6871). p. 303-310. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-02-12.
CPL Pubid: 17639

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur