CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A general formulation of simultaneous inductive-recursive definitions in type theory

Peter Dybjer (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik)
Journal of Symbolic Logic Vol. 65 (2000), 2, p. 525-549.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 17638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur