CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methods development for biomembrane model systems

Celine Billerit (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-04-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176377

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-05-24
Tid: 13:30
Lokal: KA
Opponent: Prof. Damien Baigl, Department of Chemistry, Ecole Normale Supérieure, France.

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie