CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of contextual factors for manufacturing strategy formulation in SMEs

Malin Löfving (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Kristina Säfsten ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Proceedings of 20th EurOMA conference (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper presents an empirical study of the formulation of manufacturing strategies in three small and medium-sized manufacturing enterprises. The study investigated the relationship between manufacturing strategy formulation and contextual factors. The investigated factors included competitors, markets, suppliers, ownership, leadership style, and organisational culture. Competitors and suppliers were closely related to the result of the manufacturing strategy formulation, while, ownership, leadership style and organisational culture seemed to be related to the overall formulation and the way the companies did work with manufacturing strategy formulation. Market conditions might be the initiative to formulate manufacturing strategies, but seemed not to be influencing that overall manufacturing strategy formulation.

Nyckelord: small and medium sized enterprises, manufacturing strategy formulation, contextual factorsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-30. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 176374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Manufacturing strategy formulation in small and medium-sized enterprises