CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Indexed induction-recursion

Peter Dybjer (Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik) ; Anton Setzer
Proof Theory in Computer Science · International Seminar, LNCS Vol. 2183 (2001), p. 93-113.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 17637

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik (2002-2004)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur