CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studying Bending Rigidity of Model Vesicles and Cell Plasma Membrane using Lipid Nanotubes

Natalia Stepanyants (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Gavin Jeffries (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 104 (2013), 2, p. 43A-44A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-04-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 176367

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur