CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing How Cationic Intercalators Affect DNA using Nanofluidic Channels

Lena Nyberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; F. Persson ; Björn Åkerman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Fredrik Westerlund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 104 (2013), 2, p. 165A.
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-04-30. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 176362

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur