CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tension Induces a Base-Paired Overstretched DNA Conformation

Niklas Bosaeus (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; A. H. El-Sagheer ; T. Brown ; S. B. Smith ; Björn Åkerman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; C. Bustamante ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 104 (2013), 2, p. 165A-165A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-04-30. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 176351

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur