CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DNA-ligand interactions studied by optical spectroscopy

Svante Eriksson (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-720-3.- ix, 51 s. : s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: DNA, chromatin, (+)-anti-BPDE, DAPI, RecA, 2-phenylindole, flow linear dichroismDenna post skapades 2013-04-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176347

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 874