CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Delignification and bleachability of kraft pulps pretreated with nitrogen dioxide

Per Larsson (Institutionen för teknisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-676-2.- 30 bl. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: nitrogen dioxide, pretreatment, indulin AT, kraft pulps, gel permeation chromatography, molecular mass, consecutive alkaline extractions, oxygen bleaching, chlorine dioxide, hydrogen peroxide, ozone bleaching, paper propertiesDenna post skapades 2013-04-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176343

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 842