CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the modelling of wheel/rail noise

Astrid Pieringer (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
AIA-DAGA 2013 Conference on Acoustics, Meran, Italy, March 18-21, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: railway noise, wheel/rail noise, curve squeal, rolling noise, time-domain modelling, Green's functionsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 176336

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik
Akustik

Chalmers infrastruktur