CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The circular dichroism of DNA-ligand systems

Reidar Lyng (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-679-7.- ix, 77 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: circular dichroism, optical activity, induced circular dichroism, calculation of circular dichroism, transition moments, DNA, DNA ligand, methylene blue, 4',6-diamidino-2-phenylindole, Ru(1,10-phenathroline)Denna post skapades 2013-04-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 843