CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characteristics of mean and fluctuating surface pressure distributions on tubes in tandem arrangement and in-line tube bundles

Lars Ljungkrona (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-677-0.- 33 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: in-line arrangement, tandem arrangement, in-line square tube bundle, pressure fluctuations, pressure distributions, flow visualizations, free-stream turbulence, circular cylinders in cross-flow, Strouhal numbersDenna post skapades 2013-04-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 841