CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anyons and antiferromagnets : two two-dimensional topics

Torbjörn Einarsson (Institutionen för teoretisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-723-8.- vi, 75 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: anyons, fractional statistics, braid group, torus, multi-component wavefuntions, spin, antiferromagnet, Heisenberg model, two dimension, Néel phase, disorder, nonlinear sigma modelDenna post skapades 2013-04-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176319

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 868