CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption, desorption and reaction of oxygen containing molecules on clean and potassium covered carbon surfaces

Peter Sjövall (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. ISBN: 91-7032-693-2.- 81 s. : s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: adsorption, coadsorption, sticking, surface reaction, carbon surfaces, carbon oxidation, alkali promotor, thermal desorption, intercalationDenna post skapades 2013-04-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176318

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 853