CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Review of: Multiple Comparisons Using R, by F. Bretz, T. Hothorn, and P. Westfall

Vera Lisovskaja (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Journal of Biopharmaceutical Statistics (1054-3406). Vol. 21 (2011), 4,
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2013-04-29.
CPL Pubid: 176309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur