CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coordinated MultiPoint (CoMP) Systems

M. Boldi ; A. Tölli ; M. Olsson ; E. Hardouin ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; F. Boccardi ; L. Thiele ; V. Jungnickel
Mobile and Wireless Communications for IMT-Advanced and Beyond (2011)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-04-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 176299

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur