CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing the effects of temperature on impulse control and interpretation of facial expressions

Ho Hsin-Ni ; Norimichi Kitagawa ; Penny Bergman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Ai Koizumi ; Ana Tajadura-Jiménez ; Makio Kashino
Seeing and perceiving Vol. 25 (2013),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-04-29. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 176283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)

Ämnesområden

Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur