CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The pleasant heat? A study of thermal-emotion associations

Hsin-Ni Ho ; Penny Bergman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Ai Koizumi ; Ana Tajadura-Jiménez ; Norimichi Kitagawa
International Multisensory Research Forum (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-04-29. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 176282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)

Ämnesområden

Energisystem
Psykologi

Chalmers infrastruktur