CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-yield chemimechanical pulping of bagasse

Fuhua Peng (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-327192-4.- 43 bl. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: bagasse, chemimechanical pulping, impregnation, pretreatment, sodium hydroxide, sodium sulfite, hydrogen peroxide, paper properties, specific energy, bleaching, newsprintDenna post skapades 2013-04-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176263

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 828