CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Iterative and adaptive solution techniques in computational plasticity

Lars Bernspång (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 991-263612-0.- 99 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: iterative, adaptive, solution technique, computational plasticity, finite elements, arc-length, errorDenna post skapades 2013-04-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176261

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 802


Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering 91:8