CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Excess Noise Generation from Solid State Tunable Local Oscillators

Hui Wang ; Brian Ellison ; Manju Henry ; Bhushan Billade (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
4 th Europe/UK-China Workshop on MillimetreWaves and Terahertz Technologies (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-04-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 176256

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2010-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur