CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local Oscillator System Development for the ALMA Band 5 Receiver

Manju Henry ; Hui Wang ; Brian Ellison ; Byron Alderman ; Peter Huggard ; Bhushan Billade (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
4 th Europe/UK-China Workshop on MillimetreWaves and Terahertz Technologies (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-04-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 176255

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2010-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur