CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-scale Convergence and Homogenization of Some Partial Differential Equations

Hermann Douanla (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-850-2.- 182 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Homogenization. Two-scale convergence. Perforated domains. Eigenvalue problem. Ergodic algebra. Algebra with mean value. Gelfand transform. Sigma-convergence. Navier-Stokes equation. Deterministic fissured medium.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-26. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 176240

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Matematisk analys
Kompositmaterial och -teknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-05-31
Tid: 14:15
Lokal: Room Pascal, Mathematical Sciences, Chalmers Tvärgata 3, Chalmers.
Opponent: Pr. Andrea Braides

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3531