CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrodynamics of a fluidized bed : influence of pressure and fluidization velocity

Per Olowson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-656-8.- 51 s. : s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: fluidized bed, pressurized fluidized bed, bubble, through-flow velocity, gas flow distribution, capacitance probe, pressure probe, particle drag force, minimum fluidization velocity, tubes, internalsDenna post skapades 2013-04-26. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176237

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 834