CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of circumstellar envelopes : OH/IR stars in the galactic centre and carbon-bearing molecules in the envelopes of oxygen-rich stars

Michael Lindqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap ; Onsala Rymdobservatorium)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-654-1.- [70] s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: molecular spectral lines, circumstellar envelopes, red giant stars, kinematics,



Denna post skapades 2013-04-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 176235

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 830


Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 224