CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Architecture, technology and human factors : design in a socio-technical context

Jan-Åke Granath (Institutionen för industriplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-651-7.- 364 s. : s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: design-theory, socio-technique, human factorsDenna post skapades 2013-04-26. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176231

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 825