CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calculations of electronic properties of metal clusters, fullerenes and molecules adsorbed on surfaces

Bo Wästberg (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-639-8.- 92 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: clusters, fullerenes, local density approximation, x-ray absorption near-edge structure, photoionisation, inverse photoemission, chemisorption, shape resonances, multiple scatteringDenna post skapades 2013-04-26. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176229

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 831