CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of waveguide slot antennas with baffles

Keyvan Forooraghi (Institutionen för elkretsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-636-3.- xii s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: slot antennas, waveguide slot arrays, second-order beams, butterfly lobes, baffles, parallel plates, spectrum of two-dimensional solutions, moment methodDenna post skapades 2013-04-26. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176227