CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On vanishing-curvature extensions of Lorentzian metrics

Lars Alexandersson (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-635-5.- iv, 52 bl. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: projective curvature, indefinite metric, maximum principle, set-valued functionDenna post skapades 2013-04-26. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176226

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 826