CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coherent CO2 laser radar in active imaging systems

Dietmar Letalick (Institutionen för optoelektronik och elmätteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-620-7.- xi, 104 s. : s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: coherent laser radar, co2 laser, imaging laser radar, heterodyne detection, Q-switching, terrain segmentation, range-based object detection, atmospheric turbulenceDenna post skapades 2013-04-26. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176207

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för optoelektronik och elmätteknik (1987-1997)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 820


Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 216