CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mass transport of cell gases in carbon dioxide blown PET (polyethylene terephthtalate) foam insulation

Sara Mangs (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Ulf Jarfelt (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Cellular Polymers Vol. 24 (2005), p. 115-126.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2008-01-30.
CPL Pubid: 17620

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur