CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PET (polyethylene terephthtalate) foam as insulation material for district heating pipes

Sara Mangs (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Ulf Jarfelt (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik)
Proceedings of The 9th International Symposium on District Heating and Cooling, Espoo Finland, August 30-31, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-01-30.
CPL Pubid: 17619

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur