CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport of 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc) in rigid polyurethane foam and polyethylene

Sara Mangs (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Ulf Jarfelt (Institutionen för byggnadsfysik)
Cellular Polymers Vol. 21 (2002), p. 155-164.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2010-10-13.
CPL Pubid: 17618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)
Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur