CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion of cyclopentane in polyurethane foam at different temperatures and implications for district heating pipes

Maria E. Olsson (Institutionen för byggnadsfysik) ; Ulf Jarfelt (Institutionen för byggnadsfysik) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Sara Mangs (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik)
Journal of Cellular plastics Vol. 38 (2002), p. 177-188.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2010-10-13.
CPL Pubid: 17617

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)
Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur