CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Indexed induction-recursion

Peter Dybjer (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)) ; Anton Setzer
Journal of Logic and Algebraic Programming Vol. 66 (2006), 1, p. 1-49.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2007-06-07.
CPL Pubid: 17616