CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Star formation and molecular outflows

Lewis Benjamin Graham Knee (Onsala Rymdobservatorium ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-608-8.- 64 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: molecular spectral lines, molecular clouds, IRAS, mass outflowDenna post skapades 2013-04-25. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176119

 

Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 803


Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 213