CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ersättningsformer och processeffektivitet – modellering för styrning i ett komplext system

Paul Holmström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Bengt Bergman ; Stefan Hallberg ; Claes Ridderbjelke
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 17 s.
[Rapport]

Nyckelord: lungcancer vårdprocess simulering systemdynamik ersättningssystemDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 176118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för medicin (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Cancer och onkologi

Chalmers infrastruktur