CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radar remote sensing of sea ice : measurements and theory

Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-604-5.- 39 s. s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: SAR, radar altimeter, sea ice, calibration, scatteringDenna post skapades 2013-04-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 176116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 792


Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 212