CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Atom-probe microanalysis of cermets

Ulf Rolander (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-601-0.- 20 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: ion microscopy, interstitial elements, substitutional elements, field evaporation, carbonitrade grainsDenna post skapades 2013-04-25. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176115

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 783