CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiation from planar antennas in the presence of layered dielectric media

Leonard Rexberg (Institutionen för elkretsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-600-2.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Slot radiator, dielectric covered slot, spectral domain, microstrip antenna, series array, gap excitaion, moment method, Galerkin's methodDenna post skapades 2013-04-25. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176114