CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A calculus of real time systems

Yi Wang (Institutionen för informationsbehandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-589-8.- 172 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: process algebras, real time systems, Milner's CCS, timed calculiDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176107

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1987-1993)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 806