CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of capillary optics for X-ray focusing

Per Engström (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-584-7.- 37 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: focused x-ray beam, x-ray guide, x-ray optics, capillary optics, x-ray micro beams, tapered x-ray waveguides, x-ray submicron beams, x-ray spectroscopy, energy dispersive x-ray flourescence, trace element analysis, density analysisDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 801