CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulation of viscous compressible flows applied to turbomachinery blade flutter

L. D. Gunnar Sidén (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-576-6.- 68 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: aeroengine, turbomachinery,fan, compressor,turbine, flutter, aeroelastic, unsteady, oscillating, vibration, Navier-Stokes, viscious, turbulent, stall, numerical method, finite volume, finite elementDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 800