CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Earth pressure distribution against rigid pipes under various bedding conditions : full-scale field tests in sand

Sven Liedberg (Institutionen för geoteknik med grundläggning)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-573-1.- 223 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: earth pressure, rigid pipes, soil mechanics, non-cohesive soils, earth pressure cell field tests, stress-strain, numerical simulationDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176099

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geoteknik med grundläggning (1962-1992)

Ämnesområden

Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 796