CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On codebook driven speech coding

Anders Bergström (Institutionen för informationsteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-570-7.- 252 s. : s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Speech coding, Vector quantization (VQ), code excited linear predictive (CELP) coders, glottal CELP coders, vector excited linear predictive codersDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176096

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori (1900-2003)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 794


Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 199